คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ การตรวจประเมิน KPI รอบ2/2560 ประชาสัมพันธ์ การตรวจประเมิน KPI รอบ2/2560
ตารางตรวจ คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2/2560 

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพภาควิชา 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการประจำปี 2560 The 5th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) 2017

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาสู่ความป็นเลิศ

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์
สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศา...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการพุธบ่ายคลายเครียด กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”

Read more

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “ระบบบริหารงานบุคคลภายใต้การเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐ”

Read more

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
เปิดโครงการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคมไทยสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยวิทยากร Dr.John Sinnott Dr...

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
จัดโครงการ พุธบ่ายคลายเครียด กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี งบประมาณ 2560

Read more

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “การขอผลงานทางวิชาการ” โดยวิทยากรศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุ...

Read more

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.