ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มศว

"เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติ"

0
ผู้บริหาร
0
อาจารย์แพทย์
0
นักศึกษา
0
บุคลากร

ปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์

EdPEx MEDSWU ประจำปี 2566