โครงการรับสมัครบุคคที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี เข้าศึกษาต่อในระดับป.ตรี

กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร คลิกที่นี่

การรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

ระบบแนบเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่