ติดต่อเราได้ที่


        

ติดต่อเราได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

อาคารคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
62 หมู่ที่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร.037-395-451
Email : medicine@g.swu.ac.th
Website : http://med.swu.ac.th/th


         

ติดต่อเราได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

อาคาร 15 อาคารคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2260-2122-4, 0-2260-2233-5 0-2260-2950-3
Email : medicine@g.swu.ac.th
Website :  http://med.swu.ac.th/th