การรับสมัคร TCAS 2

การรับสมัคร TCAS 2 โควตา

โครงการที่เปิดรับ ประกอบด้วย

1.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย"

2.โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” เขตนครนายก

กำหนดการเปิดรับสมัครทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2567

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบการแนบเอกสารการสมัคร จะเปิดให้แนบเอกสารตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 มีนาคม 2567

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” Linkสำหรับแนบเอกสารการสมัคร

2.โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” เขตนครนายก Linkสำหรับแนบเอกสารการสมัคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------