รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต ประธานห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ร่วมกับ นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ ชีวชุติรุ่งเรือง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

หัวข้อ Upper Shoulder extremity recon & sports symposium โดยมี นพ.ณัฐกรณ์ สมาธิ และพญ.ชิดชนก ศักดาพาณิชย์กุล (ศิษย์เก่า) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้น 9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 มีนาคม 2567