รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี

เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในการนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทน จากสถาบัน คณะต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำของที่ระลึก ,ช่อดอกไม้ และกระถางต้นไม้ มาร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มศว โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567