คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms.Rachel Buckley International Partner Relations & Projects Manager International Student Recruitment

International Student Recruitment University of Nottingham สหราชอาณาจักร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเด่นหล้า DBS Denla British School