ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 และห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์