คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot)

MEDSWU MASCOT DESIGN CONTEST 2024 ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร