ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอวิจัย ประเภท Poster presentation

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Digestive Disease Week (DDW) 2024 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2567