คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “คัดแยกและทำลายเอกสาร คณะแพทยศาสตร์”

โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567