ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานสมัครรับรางวัล หรือเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับรางวัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาชิงโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

เนื่องในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 จำนวน 8 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก)
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (คลินิก)
3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก)
4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (คลินิก)
5. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Award)
6. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
7. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (นิสิตระดับปริญญาเอก)
8. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (นิสิตระดับปริญญาโท)

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ หรือทางอีเมล: pr.resmedswu@gmail.com
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @researchmedswu คลิกที่นี่