ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตแพทย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

📆 1. หัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัย” ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากรบรรยายโดย : ฝ่ายวิจัย

📆 2. หัวข้อเรื่อง “การขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายโดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

📆 3. หัวข้อเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายโดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

📆 4. หัวข้อเรื่อง “การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายโดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

📌ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ผ่าน QR code หรือที่ คลิกที่นี่ 📍 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @researchmedswu คลิกที่นี่