ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้เครื่องมือวิจัย” ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

📌ลงทะเบียนผ่าน QR – Code หรือที่ คลิกที่นี่ >>สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566<<