สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2568

อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศึกษา 2568 เปิดรับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2567