ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชามน ภัทรทิชากรกุล และนายศุภากร โชติจินดา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AMEE 2024:

“Develop your educational career: connect, grow and inspire with AMEE 2024” 24 – 28 August 2024 at the Messe Congress Centre, Basel, Switzerland. ในรูปแบบ oral presentation