คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน