ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปฏิภาณ อึ้งเบญจไพศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 12 ปี ณ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29 มีนาคม 2567