ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

หัวข้อ “Share & Learn : วัดและประเมินผลการศึกษาให้ถูกต้อง ไม่ยากอย่างที่คิด” `รูปแบบ Onsite`ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ คลิกที่นี่