ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Long Case สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Long Case สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

คลิกรายละเอียด

QR code ยืนยันการสอบ