ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็น จิตอาสาทำกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ บริเวณหน้าห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ