ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์