ขอเชิญ ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อมนุษย์

ด้วยการร่วมบริจาคเงิน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ