เรียนผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน เนื่องในวันมหิดล เพื่อระลึกถึงพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ในกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ทางศูนย์ฯ ได้นำเงินบริจาคเหล่านี้ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องในวันมหิดล เพื่อระลึกถึงพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในกองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ทางศูนย์ฯ ได้นำเงินบริจาคเหล่านี้ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาที่ถูกส่งตัวมา ทั้งเเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งคนไทย และ คนต่างเชื้อชาติ หลายชีวิตรอดตายได้เพราะกองทุนนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป ติดต่อขอใบลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ที่คุณสมปอง หัวหน้าหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์  Add line ที่เบอร์ 081-2889934