Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
warakhon

warakhon

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผลงานทางวิชาการ พย.61

Download เอกสาร

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ฬหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

7-11-61

           รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับมอบรถตู้พร้อมตกแต่ง ยี่ห้อ Toyota รุ่น COMMUTER ราคา 1,484,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อรับร่างอาจารย์ใหญ่   จากกลุ่มศิษยานุศิษย์หลวงพ่อโอภาสี นำโดย พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์ และนายธนากร ประดิษฐอาชีพ ในนาม คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ ณ โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
sd1

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเขียน proposal

งานวิจัย เเละคำถามวิจัยที่เหมาะสม"ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3

อาคารคณะเเพทยศาสตร์ มศว องครักษ์  ลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

j