Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว วางพานพุ่มงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครบรอบ 69 ปี

เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UhosNet ครั้งที่ 64

ประธานเปิดประชุม และมอบเกียรติบัตรในการประชุม “การจัดการเรียนการสอน นสพ.ปี 4 วช 481”

หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดอบรม การดูแลเด็กสมาธิสั้น “ฉันรับมือได้ รุ่นที่ 17”

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส 

เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว คนใหม่ (คนที่ 9)

ได้มีการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย