Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 4

จัดโครงการสร้างเกราะป้องกัน รู้ทันตนเอง ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง 4 สถาบันคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดสัมมนางานเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษา

พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก

เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ 

เป็นประธานเปิดโครงการมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 

Page 1 of 8