Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

พร้อมด้วย นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ร่วมกันสำรวจพื้นที่ด้านกายภาพของหอพักบุคลากร และนิสิตแพทย์ ในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

345443146 1404183323745926 7779258342593411897 n 345646111 3467840773429546 5536399199152890390 n

Last modified on Wednesday, 10 May 2023 09:13