Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.วรัทพร จันทร์ลลิต เป็นประธานเปิดโครงการ Cadaveric Workshop

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

พร้อมทั้งอาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน,นิสิตแพทย์

มีความรู้ความชำนาญจากการเรียนเชิงปฏิบัติการเพื่อรักษาผู้ป่วยในอนาคตต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้น 9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

328554693 731163175284402 5646737301496446608 n 329009784 867335671219209 2738240410707814271 n
328670289 1226215388288323 7779065697538295949 n 328626486 676976490882778 8876920774657702831 n

Last modified on Monday, 06 February 2023 09:54