Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 

สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ แก่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 กันยายน 2563

119820902 2041678422623057 1364610953379179717 o 119892198 2041678815956351 9031436012927848245 o
119934509 2041678319289734 5556380432266873635 o 119942823 2041678402623059 3006361769100636983 o
119967003 2041678592623040 6353513023437598895 o 120042206 2041679675956265 187808098644381175 o

Last modified on Thursday, 24 September 2020 15:41