Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชาและหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้อง IT Training ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

109907072 1858216614302573 559432861085635858 o 109301165 1858216534302581 2548073013585650111 o
109301165 1858216534302581 2548073013585650111 o 108199935 1858216564302578 2869985245771107911 o

Last modified on Wednesday, 15 July 2020 11:26