Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

หัวหน้าภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศแพทย์ปฏิบัติงาน

เพื่อสอบวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

100770717 1758127740978128 9063155196774842368 o 100769777 1758127710978131 3802187577662898176 o
101695062 1758127847644784 4980892359358152704 o 101420540 1758127767644792 1046393237490630656 o