Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์ใหญ่ โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ ญาติอาจารย์ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

76678694 1398152333642339 2639751844322082816 o 78242029 1398150196975886 2680813191960723456 o
77155774 1398151416975764 1764439777140015104 o 75540031 1398155443642028 617519007565611008 o
75446542 1398152623642310 7902430290641944576 o 75534893 1398151440309095 5974298353389797376 o

 

Last modified on Tuesday, 19 November 2019 09:57