Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 18 กันยายน 2562

70925019 1294923080631932 715003409291280384 o 70450375 1294923033965270 3600338361157419008 o
70344960 1294922903965283 5397152128600899584 o 70793395 1294922500631990 4147222332278046720 o
70508074 1294922683965305 2675084714905174016 o 70195976 1294922960631944 7190041172109164544 o
70459740 1294922613965312 5324406558111563776 o 70775304 1294922267298680 2288071070198005760 o

Last modified on Wednesday, 18 September 2019 11:20