Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

69415361 1263186623805578 939431676893724672 o 69699038 1263186463805594 7943266401605648384 o
69436879 1263186293805611 7473821395206537216 o 69544861 1263185880472319 7126788402761957376 o
69617627 1263185657139008 6239781577719545856 o 69390075 1263185793805661 8250342853734039552 o

Last modified on Wednesday, 28 August 2019 14:19