Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ (New Staff 2019)

และอาจารย์แพทย์ลาศึกษาต่อยอดกลับมาปฏิบัติงาน โดยมี อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

68676365 1252677454856495 8724859709703585792 o 68568203 1252677428189831 5353205615206334464 o
69063105 1252677304856510 8877640432385785856 o 69264352 1252677278189846 2089691839375343616 o

Last modified on Friday, 23 August 2019 13:57