Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

67402144 1214762191981355 7404448413426647040 o 67426269 1214762031981371 3615248769622212608 o
67402919 1214762025314705 4861639418403880960 o 67458740 1214761881981386 3956131703906369536 o

Last modified on Friday, 26 July 2019 10:42