Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อารีรัตน์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งมี หัวหน้างาน บุคลากร และผู้จัดทำ SAR สำนักงานคณบดี เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

66006418 1185539328236975 8565870040564367360 o 65638972 1185539658236942 7395902480774594560 o
65647759 1185540184903556 2046372889422200832 o 66389311 1185539721570269 2408564127124422656 o

Last modified on Thursday, 04 July 2019 15:48