Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME

ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ การตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) เพื่อพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ WFME ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

65228891 1171520622972179 3928212874589110272 o 65205147 1171520606305514 2006792966198263808 o
65072570 1171521376305437 7623512679193247744 o 65002769 1171522062972035 4392854415334178816 o
65002686 1171520576305517 6270420384055558144 o 64976133 1171520012972240 8540751577168740352 o
65383834 1171519899638918 6834272310673801216 o  65281866 1171520999638808 380311464205877248 o

Last modified on Tuesday, 25 June 2019 09:31