Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคุณมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 เมษายน 2562

58460815 1087238898067019 7319694887471808512 o

57490306 1087241064733469 2365712838980272128 o 58381314 1087240658066843 8159898311428407296 o
58701360 1087239511400291 3662739932411068416 o 57444672 1087239118066997 5040462838494134272 o

Last modified on Tuesday, 23 April 2019 11:08