Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์(ภายนอก) เรื่อง ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

"ทองกวาววิชาการ'62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council-uast.com/ 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 คลิกรายละเอียด

 

thumbnail 01-03-2019-610844430

Last modified on Wednesday, 17 April 2019 10:45