Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

นำทีมอาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม เรื่อง “การดูแลแผลประเภทต่างๆ ทฤษฏีการทำแผล ฝึกเย็บแผลโดยใช้ชุดอุปกรณ์เย็บแผลจากยางพารา”และเรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดหลัง ,ออกกำลังกายอย่างไรเมื่อต้องทำงานทั้งวัน เพื่อลดโรคจากอุปกรณ์ทำกายภาพบำบัด โดยอาจารย์ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น โดยมีนายทวี พงษ์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และนางอารี วิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 มกราคม 2562

50534703 986939728096937 2561789073979080704 o 50240868 986938921430351 7384967356600025088 o
50577913 986939031430340 8210603385359958016 o 51116734 986939558096954 3049871262030495744 o