Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดอบรมวิชาการ เรื่องดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์

เพื่อพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค Aneurysm และ Head injury และสื่อสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้เป็นแนวทางเดียวกันทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ณ ห้องเรียนรวมชั้น 4D อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

39676136 833592956764949 8217275896227168256 o 39900058 833593013431610 3469233092877615104 o
39894662 833592733431638 3755661116068331520 o 39777226 833592696764975 3375702466245951488 o