Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยวิทยากรภายนอกและภายในมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

39142987 823809447743300 8883214539726782464 o 39146101 823809711076607 1727831249730404352 n
39164305 823810071076571 631930001528193024 n 39167176 823809701076608 5880633672238891008 n
39174738 823809687743276 1896536972411797504 n 38897657 823810177743227 2647175914336550912 n