Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ประจำปี 2562

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 และจัดทำการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

DSC 6362 DSC 6412
IMG 2089 IMG 2104

Last modified on Wednesday, 13 June 2018 09:48