Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
surgery

surgery

5-6-6-61-45-6-6-61-55-6-6-61-35-6-6-61-15-6-6-61-0

5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยกรรม  ณ ชลพฤก์ รีสอร์ท จ.นครนายก

sur4sur3sur2sur1

 

 ในวันที่  27-29 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ นิสิตแพทย์  เจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ในงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561   ณ โรงแรมแอมบาซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน    

 

sวันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560

nวันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตรน์ราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560

 

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562  (จำนวน   5   ตำแหน่ง)

 

ติดต่อสมัครได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์  ชั้น7  อาคารคณะแพทยศาสตร์

 

ในวันเวลาราชการ  8.30-12.00 น.  และ  13.00-16.00 น.

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  037-395-451 ต่อ 60712-13

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง  วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

 

 

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร :

 

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.med.swu.ac.th/surgery                     จำนวน 1 ฉบับ

 

 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                                                              จำนวน 1 ฉบับ

 

 3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2                       จำนวน 1 ฉบับ

 

 4. หนังสือรับรอง (Recommendation)                                                                จำนวน 3 ฉบับ

 

     (จากสาขาใดก็ได้ ดังนี้ กุมารเวชศาสตร์, สูติ-นรีเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์)                       

 

 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว                                                                                          จำนวน  1  รูป

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ใช้ทุน  :  ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว คลิกที่นี่ 

 

 

 

26-28-1-61-426-28-1-61-3เรื่อง

การพัฒนาการให้บริการของภาควิชาศัลยศาสตร์

     

 

 

 

Page 1 of 3