Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ระหว่างภาควิชาศัลย์ศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMARTประจำปีงบประมาณ 2560-2562

ประจำปี 2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

เรื่องการผลิตแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายก

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Acute Care Surgery ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง

ER

 

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน  หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

ตารางวิชาการภาควิชาศัลยศาสตร์ activity มิถุนายน 2559 คลิกที่นี่

update

เพื่มหัวข้อใหม่ เรื่องการทำ appendectomy จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์ ใน

วิชาการ

 

 

 

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 

Page 2 of 2