Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาควิชาศัลยศาสตร์ในทศวรรษ 4.0 

 เรื่อง การจัดการความรู้การผลิตแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไปประจำปี 2562

5-6-6-61-45-6-6-61-55-6-6-61-35-6-6-61-15-6-6-61-0

5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยกรรม  ณ ชลพฤก์ รีสอร์ท จ.นครนายก

sur4sur3sur2sur1

 

 ในวันที่  27-29 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ นิสิตแพทย์  เจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ในงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561   ณ โรงแรมแอมบาซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน    

 

sวันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560

nวันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตรน์ราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560

Page 1 of 2