Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการประเมินผลการศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ ระหว่างวันที่  26-27 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท   จ.นครนายก

 

ima

imahgu

 

 

 

วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการส่ง Extern  ไปปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

image

 


 

ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาควิชาศัลยศาสตร์ในทศวรรษ 4.0 

 เรื่อง การจัดการความรู้การผลิตแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไปประจำปี 2562

5-6-6-61-45-6-6-61-55-6-6-61-35-6-6-61-15-6-6-61-0

5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยกรรม  ณ ชลพฤก์ รีสอร์ท จ.นครนายก

sur4sur3sur2sur1

 

 ในวันที่  27-29 กรกฎาคม 2561  อาจารย์ นิสิตแพทย์  เจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

ในงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561   ณ โรงแรมแอมบาซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน    

 

sวันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560

Page 1 of 2