วันศุกร์, 10 30th

Last update09:29:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lean Management

 

002dea-copy

-การลดปริมาณเอกสารการประเมินการพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของผู้เข้าร่วม และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการประเมิน

(Lean Management)

-แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน 

(Lean Management)

 

 

                    

 

 

คุณอยู่ที่: Home Lean Management