วันศุกร์, 10 30th

Last update09:29:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนิสิตแพทย์ เพื่อสมัครทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 Download 

»»» สามารถใช้ในรอบ KPI ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 - 31 ม.ค.63) «««


»อาจารย์ประจำชั้นปี

Download

»คณะกรรมการต่างๆ ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต

Download

»อาจารย์ร่วมพัฒนาระบบและสำรวจติดตามปัญหาความเครียดและการฆ่าตัวตายในนิสิต

Download

»อาจารย์แนะแนวด้านการศึกษาการดำเนินชีวิต หรือด้านต่างที่นิสิตแพทย์สนใจในโครงการ "คลินิกเพาะกล้า" (ลงชื่อสมัครและได้ดำเนินการแนะแนวจริง) 

Download

»อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต/ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ/ที่ปรึกษาชุมนุมต่างๆ

Download
 อาจารย์ที่เป็นอนุศาสกหอพักนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 Download
 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต(พรีคลินิก) Download
 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต(คลินิก) Download
 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต/ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ/ที่ปรึกษาชุมนุมต่างๆ Download
 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต Download
 สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา แยกตามภาควิชา ปีการศึกษา 2560 Download
 สรุปการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของอาจารย์  
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 63 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 63 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 63 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 62   Download  
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 62 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 61 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 59 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 59 Download
 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 59 Download

 

 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 61 Download

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลสำหรับอาจารย์